«АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА ЭДВОКАСИ БОРБОРУ» ӨКМӨТТҮК ЭМЕС УЮМДАР БИРИКМЕСИ

ДОЛБООР: «ЖАКТООЧУ АЯЛДАРДЫН БАЯНДАРЫ: АЯЛ ЖАКТООЧУЛАР КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫН КОРГООДО»
Кыргызстандын түштүгүндөгү аял адвокаттардын видео маектери
Долбоордун видео-контент боюнча өнөктөшү болуп, "Ынтымак" ОРТРКсы аракеттенүүдө.
Долбоордун алкагында даярдалган видео-баяндар аталган телерадиокомпаниянын эфири аркылуу чагылдырылат
АЛТЫНАЙ ГАЛИЕВА
Анын негизги принциби – кыйынчылыктарга карабай адамдарга жардам берүү.

Биздин баян Ош шаарында жашап, иштеген аял жактоочу Алтынай Галиевага арналат. Ал жактоочулук кесип менен көп жылдан бери эмгектенип келет. Адвокаттык жумушунда түрдүү окуяларга кабылган. Анын негизги принциби – кыйынчылыктарга карабай адамдарга жардам берүү.
МУХАЙЁ АБДУРАУПОВА
Биздин кезектеги баянчыз Ош шаарында жашап, иштеген аял адвокат Мухайё Абдурауповага арналат. Ал узак убакыттан бери жактоочулук кесипти аркалап келет. Анын ишмердиги негизинен калктын аялуу катмарындагы аялдардын укугун коргоо.

Анын негизги принциби – баары мыйзам чегинде болушу керек. Күнөөң болсо мойнуңа ал, кечирим сура. Күнөөсүз болсоң - актыгыңды далилдөөчү фактыларды мүмкүн болушунча изде!

АЙСУЛУ ЖАПАР КЫЗЫ
ЗУХРА АБДУРАХМАНОВА
Алтынай Галиева
Анын негизги принциби – кыйынчылыктарга карабай адамдарга жардам берүү.

Биздин баян Ош шаарында жашап, иштеген аял жактоочу Алтынай Галиевага арналат. Ал жактоочулук кесип менен көп жылдан бери эмгектенип келет. Адвокаттык жумушунда түрдүү окуяларга кабылган. Анын негизги принциби – кыйынчылыктарга карабай адамдарга жардам берүү.

Айсулу Жапар кызы
...
Мухайё Абдураупова
Анын негизги принциби – баары мыйзам чегинде болушу керек. Күнөөң болсо мойнуңа ал, кечирим сура. Күнөөсүз болсоң - актыгыңды далилдөөчү фактыларды мүмкүн болушунча изде!

Биздин кезектеги баянчыз Ош шаарында жашап, иштеген аял адвокат Мухайё Абдурауповага арналат. Ал узак убакыттан бери жактоочулук кесипти аркалап келет. Анын ишмердиги негизинен калктын аялуу катмарындагы аялдардын укугун коргоо.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website