ДОЛБООР: «ЖАКТООЧУ АЯЛДАРДЫН БАЯНДАРЫ: АЯЛ ЖАКТООЧУЛАР КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫН КОРГООДО»
ИНФОГРАФИКА: "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАКТООЧУЛАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАТТООСУ. ЖАКТООЧУЛАРДЫН ГЕНДЕРДИК ЖАНА САНДЫК КУРАМЫН ТАЛДОО
ИНФОГРАФИКА: "КЫРГЫ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАКТООЧУЛАРЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК КАТТООСУ. ЖАКТООЧУЛАРДЫН ГЕНДЕРДИК ЖАНА САНДЫК КУРАМЫН ТАЛДОО

Макала расмий www.mijust.gov.kg сайтынын маалыматтарынын негизинде даярдалды.
КРыны ири калктуу пункттардагы жактоочу аялдар менен жактоочу эркектеринин саны
ИНФОГРАФИКА: "Кыргыз Республикасынын жактоочуларынын мамлекеттик каттоосу". Жактоочулардын гендердик жана сандык курамын талдоо
"Адам Укуктары Боюнча Эдвокаси Борбору". Кыргызстан / Ош / 2017 г /

Инфографика "Аял жактоочулар: Кыргызстандын түштүгүндөгү аялдардын укуктарын коргоодо" долбоорунун алкагында даярдалды.

Маалымат Кыргыз Республикасынын жактоочуларынын мамлекеттик каттоосу боюнча www.mijust.gov.kg сайтындагы маалыматтардын негизинде талдоого алынды.

www.mijust.gov.kg сайтындагы маалыматтардын мазмунуна инфографиканын авторлору жооптуу эмес.

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website